iPhone - Äänitysten hallitseminen ja jakaminen

background image

Äänitysten hallitseminen ja jakaminen

Äänityksen kuvaukseksi merkitään sen äänitysaika.
Kuvauksen antaminen äänitykselle: Napauta äänityksen vieressä , napauta Tiedot-näytössä
ja valitse sitten kuvaus tai valitse Muokattu.

Äänityksen poistaminen

Napauta äänitystä luettelossa ja napauta Poista.

Äänityksen tietojen näyttäminen

Napauta äänityksen vieressä

.

Äänityksen lähettäminen
sähköpostitse tai tekstiviestissä

Napauta äänitystä luettelossa ja napauta Jaa.