iPhone - iPhonen liittäminen tietokoneeseen

background image

Jos sinulla ei ole Wi-Fi- tai mobiiliyhteyttä, sinun on ehkä liitettävä iPhone tietokoneeseen
aktivoinnin suorittamista varten. iPhonen liittäminen tietokoneeseen mahdollistaa myös
tietojen, musiikin ja muun sisällön synkronoimisen iTunesilla. Katso ”Synkronoiminen iTunesin
kanssa” sivulla 18.
iPhonen liittäminen tietokoneeseen: Käytä telakkaliitäntä–USB-kaapelia, joka toimitettiin iPhone
mukana.