iPhone - Tietoja sijaintimuistutuksista

background image

Tietoja sijaintimuistutuksista

Sijaintimuistutukset ovat käytettävissä vain iPhone 4:ssä ja iPhone 4S:ssä, ja ne eivät välttämättä
ole käytettävissä kaikilla alueilla. Muistutuksille ei voi asettaa sijainteja Microsoft Exchange- ja
Outlook-tileillä.

Voit asettaa Muistutuksissa sijaintimuistutuksen, joka ilmoittaa, kun lähestyt sijaintia ja kun olet
poistunut alueelta. Parhaat tulokset saadaan määrittämällä tarkkarajainen sijainti (esim. kaupungin
sijaan osoite). Kannattaa myös muistaa, että tarkkuus voi vaihdella. iPhone saattaa tarkistaa
sijaintinsa harvemmin siitä riippuen, mikä iPhone-malli on kyseessä, ja onko se lukittu, joten
ilmoitus saattaa tulla viiveellä.

Kun luot muistutuksen, voit käyttää nykyistä sijaintiasi tai yhteystietoluettelosta haettua sijaintia.
Lisää Yhteystietoihin sijainnit, joita haluat käyttää Muistutuksissa (esim. lähikauppa tai koulu).
Lisäksi Yhteystietojen omaan yhteystietokorttiin kannattaa lisätä henkilökohtaisia sijainteja,
kuten koti- ja työosoitteet. Muistutukset-ohjelma näyttää oman yhteystietokortin sijainnit.
Tietoja Yhteystietojen oman yhteystietokortin asettamisesta on kohdassa ”Yhteystietotilit ja
-asetukset” sivulla 128.