iPhone - Muistutusten hallitseminen Lista-näkymässä

background image

Napauta muistutusta ja napauta sitten Näytä lisää. Napauta Lista ja valitse
uusi lista.
Jos haluat luoda tai muokata listoja, katso ”Muistutusten hallitseminen
Lista-näkymässä” sivulla 112.

Muistutuksen poistaminen

Napauta muistutusta, napauta ”Näytä lisää” ja napauta sitten Poista.

Muistutuksen muokkaaminen

Napauta muistutusta ja napauta sitten sen nimeä.

Muistutuksen merkitseminen
suoritetuksi

Napauta kohteen vieressä olevaa ruutua niin, että siihen tulee valintamerkki.
Suoritetut kohteet näkyvät Suoritetut-listassa. Katso ”Suoritettujen
muistutusten hallitseminen” sivulla 113.

Muistutusten merkkiäänen
asettaminen

Avaa Asetukset > Äänet.

iOS-laitteiden Muistutusten
pitäminen ajan tasalla iCloudin
avulla

Avaa Asetukset > iCloud ja laita sitten Muistutukset päälle. Katso
”iCloud” sivulla 16.

Muistutusten hallitseminen Lista-näkymässä

Muistutusten järjestäminen listoiksi auttaa pitämään työhön liittyvät ja henkilökohtaiset tehtävät
erillään. Muistutuksissa on yksi lista aktiivisille muistutuksille sekä valmis lista suoritetuille kohteille.
Voit lisätä myös omia listoja.
Listan luominen: Napauta näytön yläreunassa Lista ja napauta sitten . Napauta Muokkaa.

Listasta toiseen vaihtaminen
nopeasti

Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön poikki.
Voit myös hypätä suoraan tiettyyn listaan. Napauta

ja napauta sitten

listan nimeä.

Suoritettujen kohteiden
näyttäminen

Pyyhkäise näytön poikki vasemmalle, kunnes olet Suoritetut-luettelossa.

Listojen järjestyksen muuttaminen Napauta Lista-näkymässä

ja napauta sitten Muokkaa. Muuta järjestystä

vetämällä listan vieressä olevaa

-kuvaketta.

Listaa ei voi siirtää eri tilille, eikä listassa olevien muistutusten järjestystä voi
muuttaa.

Listan poistaminen

Napauta Lista-näkymässä

ja napauta sitten Muokkaa. Napauta

jokaisen poistettavan listan kohdalla.
Kun lista poistetaan, samalla poistetaan kaikki listan kohteet.

Listan nimen muuttaminen

Napauta Lista-näkymässä

ja napauta sitten Muokkaa. Napauta nimeä,

jonka haluat muuttaa, ja kirjoita sitten uusi nimi. Napauta Valmis.

Oletuslistan asettaminen uusille
muistutuksille

Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit ja napauta sitten
Muistutukset-kohdan alla Oletuslista.

112

Luku 19

Muistutukset

background image

Muistutuksia voi luoda myös äänikomennoilla. Katso Luku 4, ”Siri,” sivulla 39.