iPhone - Herätysten asettaminen

background image

Herätysten asettaminen

Voit asettaa useita herätyksiä. Aseta herätys toistumaan valitseminasi päivinä tai aseta se
kuulumaan vain kerran.
Herätyksen asettaminen: Napauta Herätys ja napauta .

Herätyksen asetusten muuttaminen Napauta Muokkaa ja napauta sitten

.

Herätyksen poistaminen

Napauta Muokkaa ja napauta sitten

.

109

background image

Jos vähintään yksi herätys on asetettu ja se on käytössä, näkyy iPhonen tilapalkissa näytön
yläreunassa. Jos herätys on asetettu kuulumaan vain kerran, se kytkeytyy automaattisesti pois
päältä, kun se on hälyttänyt. Voit kytkeä muistutuksen uudelleen päälle.

Tärkeää:

Kaikki operaattorit eivät tue verkkoaikaa kaikkialla. Jos olet matkoilla, iPhone ei

välttämättä herätä sinua oikeaan aikaan. Katso ”Päivä ja aika” sivulla 169.