iPhone - Ajanoton käyttäminen

background image

Ajanoton käyttäminen

Tapahtuman ajan ottaminen: Napauta Ajanotto ja napauta sitten Muokkaa.
Ajanotto jatkaa ajan ottamista, vaikka vaihtaisit toiseen ohjelmaan.

Ajastimen asettaminen