iPhone - Muistioiden kirjoittaminen

background image

Muistioiden kirjoittaminen

Muistion lisääminen: Napauta , kirjoita muistio ja napauta Valmis.

Muistioiden pitäminen ajan
tasalla iOS-laitteissasi ja Mac-
tietokoneissasi iCloudin avulla

Jos käytät iCloudissa me.com- tai mac.com-sähköpostiosoitetta, avaa
Asetukset > iCloud ja laita Muistiot päälle.
Jos käytät iCloudissa Gmail-tiliä tai muuta IMAP-tiliä, avaa Asetukset > ”Mail,
yhteystiedot, kalenterit” ja laita tilin Muistiot päälle.
Katso ”iCloud” sivulla 16.

Muistion luominen tietylle tilille

Napauta Tilit ja valitse tili. Luo sitten muistio napauttamalla .

Oletustilin asettaminen uusille
muistioille

Jos napautat Kaikki muistiot -näkymässä, muistio luodaan kohdassa
Asetukset > Muistiot valitulle oletustilille.

107