iPhone - Sijaintien etsiminen

background image

Sijaintien etsiminen

VAROITUS:

Katso tärkeitä tietoja turvallisesta ajamisesta ja navigoinnista Tärkeitä tuotetietoja

-oppaasta osoitteessa support.apple.com/fi_FI/manuals/iphone.

Näytä yhteystietoluettelossasi olevan

yrityksen tai henkilön sijainti.

Aseta valintoja, kuten

liikennetietojen tai

satelliittinäkymän

näyttäminen.

Lisätietoja

Lähennä kaksoisnapaut-

tamalla, loitonna

napauttamalla kahdella

sormella. Tai lähennä tai

loitonna nipistämällä.

Nykyinen sijainti

Syötä

haku.

Näytä

nykyinen

sijainti.

Hanki reittiohjeet

autolle,

joukkoliikenteelle

tai kävelylle.

Sijainnin etsiminen: Tuo näppäimistö näytölle napauttamalla hakukenttää. Kirjoita osoite tai muu
tieto ja napauta Etsi.
Voit etsiä seuraavanlaisia tietoja:

Risteys (”8th & market”)

Â

Alue (”katajanokka”)

Â

Maamerkki (”guggenheim”)

Â

Postinumero

Â

Liikeyritys (”elokuvat tampere”, ”restaurants san francisco ca”, ”apple inc new york”).

Â

Voit myös etsiä yhteystiedon sijainnin napauttamalla

.

102

background image

Sijainnin nimen tai kuvauksen
katsominen

Napauta nastaa.

Haussa löytyneiden yritysten
katsominen

Napauta ja napauta sitten Luettelo.
Näet sijainnin napauttamalla yritystä.

Nykyisen sijainnin selvittäminen

Napauta .
Sininen merkki kertoo nykyisen sijaintisi. Jos sijaintiasi ei voida määrittää
tarkasti, merkin ympärillä näkyy sininen rengas. Mitä pienempi ympyrä, sitä
suurempi tarkkuus.

Katsomasi suunnan selvittäminen

Napauta uudelleen.
Kuvake muuttuu muotoon ja kartta kääntyy osoittamaan suuntasi.

Sijainnin merkitseminen

Pidä karttaa painettuna, kunnes nasta tulee näkyviin.

Tärkeää:

Kartat, reittiohjeet ja sijaintiin perustuvat palvelut ovat riippuvaisia datapalveluista.

Nämä datapalvelut voivat muuttua eivätkä ne ole ehkä käytettävissä kaikilla alueilla, joten kartat,
reittiohjeet, kompassin suunnat ja sijaintiin perustuvat tiedot eivät ehkä ole saatavilla tai ne voivat
olla epätarkkoja tai vaillinaisia. Vertaa iPhonen antamia tietoja ympäristöösi, ja mikäli laitteen
antamat tiedot eroavat opastekylttien tiedoista, toimi opastekylttien tietojen mukaisesti.

Jos sijaintipalvelut ovat pois päältä, kun avaat Kartat, saat kehotuksen asettaa sijaintipalvelut
päälle. Voit käyttää Karttoja ilman sijaintipalveluja. Katso ”Sijaintipalvelut” sivulla 163.

Reittiohjeiden hankkiminen