iPhone - Lisätietojen hankkiminen

background image

Lisätietojen hankkiminen

Osakkeeseen, rahastoon tai indeksiin liittyvän yhteenvedon, kaavion tai uutissivun katsominen:
Valitse osake, rahasto tai indeksi luettelosta ja näytä sitten yhteenveto-, kaavio- tai uutissivu
selaamalla pörssilukijan alla olevia sivuja.
Voit vierittää uutissivua ylös ja alas sekä lukea otsikoita tai näyttää artikkelin Safarissa
napauttamalla otsikkoa.
Pörssiaiheisten lisätietojen katsominen Yahoo.comissa: Valitse luettelosta osake, rahasto tai
indeksi ja napauta

.

101

Luku 14

Pörssi