iPhone - Kuvien ja videoiden katsominen

background image

Kuvien ja videoiden katsominen: Napauta albumia ja näytä sitten kuva tai video koko näytöllä
napauttamalla miniatyyriä.

Albumit, jotka synkronoidaan iPhoto 8.0:n (iLife ’09) tai uudemman tai Aperture 3.0.2 tai
uudemman kanssa, voidaan näyttää tapahtumien tai kasvojen mukaan. Kuvia voi näyttää myös
sijainnin mukaan, jos ne otettiin kameralla, joka tukee maantieteellisiä sijaintitunnisteita.

Säätimien näyttäminen ja
kätkeminen

Napauta kuvaa tai videota koko näytön tilassa.

Seuraavan tai edellisen kuvan tai
videon katsominen

Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle.

Lähennä tai loitonna

Kaksoisnapauta tai nipistä.

90

background image

Kuvan panoroiminen

Vedä kuvaa.

Videon toistaminen

Napauta näytön keskellä.

Videon katsominen koko näytöllä
tai sovittaminen näytölle

Kaksoisnapauta videota.

Sisällön suoratoistaminen
teräväpiirtotelevisioon

Katso ”AirPlay” sivulla 33.

Kuvien muokkaaminen ja
videoiden trimmaaminen

Katso ”Kuvien muokkaaminen” tai ”Videoiden trimmaaminen” sivulla 95.