iPhone - Tilakuvakkeet

background image

Tilakuvakkeet

Näytön yläreunassa olevat tilapalkin kuvakkeet antavat tietoa iPhonesta:

Tilakuvake

Merkitys

Mobiiliverkkosignaali*

Kertoo, oletko mobiiliverkon kantaman sisällä ja voitko
soittaa ja vastaanottaa puheluita. Mitä enemmän palkkeja
näkyy, sitä voimakkaampi signaali on. Jos signaalia ei ole,
palkit korvataan tekstillä ”Ei verkkoa”.

Lentokonetila

Kertoo, että käytössä on lentokonetila, jolloin et voi
käyttää puhelinta, internetiä tai Bluetooth® -laitteita.
Langattomasta tiedonsiirrosta riippumattomat
ominaisuudet ovat käytettävissä. Katso
”Lentokonetila” sivulla 161.

UMTS

Kertoo, että operaattorin 4G UMTS (GSM) -verkko on
käytettävissä ja että iPhone voi muodostaa yhteyden
internetiin kyseisen verkon kautta. (vain iPhone 4S. (Ei
käytettävissä kaikilla alueilla.) Katso ”Verkko” sivulla 166.

UMTS/EV-DO

Kertoo, että operaattorin 3G UMTS (GSM) -verkko tai EV-
DO (CDMA) -verkko on käytettävissä ja että iPhone voi
muodostaa yhteyden internetiin kyseisen verkon kautta.
Katso ”Verkko” sivulla 166.

EDGE

Kertoo, että operaattorin EDGE (GSM) -verkko
on käytettävissä ja että iPhone voi muodostaa
yhteyden internetiin kyseisen verkon kautta. Katso
”Verkko” sivulla 166.

GPRS/1xRTT

Kertoo, että operaattorin GPRS (GSM) -verkko tai 1xRTT
(CDMA) -verkko on käytettävissä ja että iPhone voi
muodostaa yhteyden internetiin kyseisen verkon kautta.
Katso ”Verkko” sivulla 166.

Wi-Fi*

Kertoo, että iPhone on yhteydessä internetiin Wi-Fi-verkon
kautta. Mitä enemmän viivoja näkyy, sitä parempi yhteys
on. Katso ”Wi-Fi” sivulla 161.

Oma yhteyspiste

Näyttää, että iPhone on liitetty toiseen iPhoneen,
joka toimii omana yhteyspisteenä. Katso ”Oma
yhteyspiste” sivulla 163.

Synkronoidaan

Näyttää, että iPhonea synkronoidaan iTunesin kanssa.

Verkkoliikenne

Näyttää verkkoliikenteen. Jotkin muiden valmistajien
ohjelmat voivat myös käyttää tätä kuvaketta aktiivisen
prosessin ilmaisemiseen.

Soitonsiirto

Kertoo, että iPhonessa on käytössä soitonsiirto. Katso
”Soitonsiirto” sivulla 63.

VPN

Kertoo, että olet yhteydessä verkkoon VPN:ää käyttäen.
Katso ”Verkko” sivulla 166.

Lukko

Kertoo, että iPhone on lukittu. Katso
”Käynnistyspainike” sivulla 10.

TTY

Kertoo, että iPhone on asetettu toimimaan TTY-laitteen
kanssa. Katso ”TTY-tuki” sivulla 160.

12

Luku 1

iPhone yhdellä silmäyksellä

background image

Tilakuvake

Merkitys

Toisto

Kertoo, että kappaletta, äänikirjaa tai podcastia
toistetaan. Katso ”Kappaleiden ja muun äänisisällön
toistaminen” sivulla 76.

Pystynäkymän lukitus

Kertoo, että iPhonen näyttö on lukittu pysymään
pystynäkymässä. Katso ”Katsominen pysty- tai
vaakanäkymässä” sivulla 21.

Herätys

Kertoo, että herätys on asetettu. Katso ”Herätysten
asettaminen” sivulla 109.

Sijaintipalvelut

Kertoo, että jokin kohde käyttää sijaintipalveluja. Katso
”Sijaintipalvelut” sivulla 163.

Bluetooth*

Sininen tai valkoinen kuvake: Bluetooth on päällä ja
muodostaa parin laitteen kanssa.
Harmaa kuvake: Bluetooth on päällä ja muodostaa parin
laitteen kanssa, mutta laite on kantaman ulkopuolella tai
pois päältä.
Ei kuvaketta: Bluetooth on pois päältä tai se ei muodosta
paria laitteen kanssa.
Katso ”Bluetooth-laitteet” sivulla 34.

Bluetooth-akku

Näyttää tuetun, pariksi liitetyn Bluetooth-laitteen jäljellä
olevan varauksen.

Akku

Kertoo akun jäljellä olevan varauksen tai latauksen tilan.
Katso ”Akku” sivulla 35.

* Tiettyjen lisävarusteiden käyttäminen iPhonen kanssa voi vaikuttaa langattoman yhteyden
toimintaan.

13

Luku 1

iPhone yhdellä silmäyksellä