iPhone - Tietoja hävittämisestä ja kierrättämisestä

background image

Tietoja hävittämisestä ja kierrättämisestä

Applen kierrätysohjelma (käytettävissä joillakin alueilla): Jos haluat ilmaisen kierrätyksen vanhalle
matkapuhelimelle, valmiiksi maksetun osoitelapun ja ohjeita, katso: www.apple.com/fi/recycling

iPhonen hävittäminen ja kierrättäminen: iPhone on hävitettävä paikallisten lakien ja
määräysten mukaisesti. Koska iPhone sisältää elektroniikkakomponentteja ja akun, iPhonea ei
saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Kun iPhonen käyttöikä on lopussa, tiedustele hävitys- ja
kierrätysvaihtoehdoista paikallisilta viranomaisilta tai tuo laite paikalliseen Apple Retail Storeen tai
palauta se Applelle. Akku poistetaan ja kierrätetään ympäristöystävällisesti. Jos haluat lisätietoja,
katso: www.apple.com/fi/recycling

Euroopan unioni – Tietoja sähkölaitteiden ja akkujen hävittämisestä:

Tämä symboli tarkoittaa, että paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti tuote ja sen akku
tulee kierrättää erillään kotitalousjätteestä. Kun tuotteen käyttöikä on lopussa, vie se paikallisten
viranomaisten osoittamaan sähkölaitteiden kierrätystä varten tarkoitettuun keräyspisteeseen.
Kuluttaja, joka hävittää sähkölaitteita epäasianmukaisesti, saatetaan tuomita sakkoihin.
Hävitysvaiheessa tuotteen ja sen akun kerääminen erikseen ja kierrättäminen auttaa säästämään
luonnonvaroja ja varmistamaan, että kierrätyksessä suojellaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Jos haluat tietoja iPhonelle tarkoitetuista keräys- ja kierrätyspalveluista, käy osoitteessa:
www.apple.com/fi/recycling/nationalservices/europe.html

iPhonen akun vaihtaminen: iPhonen akun saa vaihtaa vain Apple tai Applen valtuutettu
huoltopalveluntarjoaja. Jos haluat lisätietoja akunvaihtopalveluista, mene osoitteeseen: www.
apple.com/fi/batteries/replacements.html

180

Liite B

Tuki ja muita tietoja

background image

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen
Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen
Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin
Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo
doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis
e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos
de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.