iPhone - iPhonen uudelleenkäynnistäminen tai nollaaminen

background image

iPhonen uudelleenkäynnistäminen tai nollaaminen

Jos jokin ei toimi oikein, kokeile iPhonen uudelleenkäynnistystä, ohjelman pakottamista
sulkeutumaan tai iPhonen nollaamista.
iPhonen uudelleenkäynnistäminen: Pidä käynnistyspainiketta painettuna, kunnes punainen
liukusäädin tulee näkyviin. Sammuta iPhone liu’uttamalla sormea liukusäätimen yli. Käynnistä
iPhone pitämällä käynnistyspainiketta painettuna, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.
Ohjelman pakottaminen sulkeutumaan: Pidä käynnistyspainiketta painettuna muutaman
sekunnin ajan, kunnes punainen liukusäädin tulee näkyviin, ja pidä sitten Koti-painiketta
painettuna, kunnes ohjelma sulkeutuu.
Voit myös pakottaa ohjelman sulkeutumaan myös poistamalla sen viimeksi käytettyjen luettelosta.
Katso ”Ohjelmien avaaminen ja vaihtaminen” sivulla 19.

Jos et voi sammuttaa iPhonea tai ongelma jatkuu, sinun on ehkä nollattava iPhone. Nollaus tulee
tehdä vain, jos iPhonen sammuttaminen ja käynnistäminen uudelleen ei korjaa ongelmaa.
iPhonen nollaaminen: Pidä käynnistyspainiketta ja Koti-painiketta painettuina yhtä aikaa
ainakin kymmenen sekuntia, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.