iPhone - Esitusloendid

background image

Esitusloendid

Saate luua ja muuta oma enda esitusloendeid iPhone'is või muuta arvuti iTunes'ist sünkroonitud
esitusloendeid.
Esitusloendi loomine: vaadake esitusloendeid, seejärel puudutage loendi ülaosas “Add Playlist”.
Sisestage pealkiri, puudutage , et valida lisatavad laulud ja videod, seejärel puudutage Done.
Kui koostate esitusloendi ja sünkroonite iPhone'i arvutiga, siis sünkroonitakse esitusloend
iTunes'i andmeteeki.
Esitusloendi muutmine: vaadake esitusloendeid ja valige muudetav esitusloend. Puudutage
Edit, seejärel:

Â

Rohkemate laulude lisamiseks: Puudutage .

Â

Laulu kustutamiseks: Puudutage . Laulu esitusloendist kustutamine ei kustuta seda
iPhone'ist.

Â

Laulu liigutamiseks loendis üles või alla: lohistage .

Teie muudatused kopeeritakse teie iTunes'i andmeteegis olevasse esitusloendisse järgmisel
korral, kui sünkroonite iPhone'i arvutiga või juhtmevabalt iCloud'i vahendusel, kui olete tellinud
teenuse iTunes Match.

Esitusloendi kustutamine

Puudutage menüüs Playlists soovitud esitusloendit, seejärel puudutage
Delete.

Esitusloendi tühjendamine

Puudutage menüüs Playlists soovitud esitusloendit, seejärel puudutage
Clear.

Laulu kustutamine iPhone'ist

Menüüs Songs pühkige üle laulu, seejärel puudutage Delete.
Laul kustutatakse iPhone'ist kuid mitte teie iTunes'i andmeteegist Mac- või
PC-arvutis.

82

Peatükk 8