iPhone - Audiosisu otsimine

background image

Audiosisu otsimine

Võite otsida pealkirju, artiste, albumeid ja lugude autoreid, podcaste ja muud audiosisu
iPhone'ist.
Muusika otsimine: sisestage otsitav tekst laulunimekirja, esitusloendi, artistide loendi või muu
rakenduse Music menüü ülaosas olevale otsinguväljale.
Võite samuti otsida audiosisu Home-menüüst. Vt. “Otsimine” lk. 30.

iTunes Match

iTunes Match salvestab teie muusikakogu teenuses iCloud – isegi CD-plaatidelt imporditud lood
– ning võimaldab teil nautida oma muusikakogu iPhone'is ja teistes iOS seadmetes ja arvutites.
iTunes Match on saadaval tasulise tellimusteenusena.