iPhone - Veebilõiked

background image

Puudutage

, valige kaust, milles on redigeeritav järjehoidja või kaust ja

puudutage Edit.

Teenuse iCloud kasutamine, et
hoida järjehoidjad ajakohasena
teie iOS seadmetes ja arvutites

Valige Settings > iCloud, seejärel lülitage Bookmarks sisse. Vt.
“iCloud” lk. 17.

Järjehoidjate sünkroonimine
arvuti veebibrauseriga

Vt. “iTunes'iga sünkroonimine” lk. 18.

75

Peatükk 7

Safari

background image

Veebilehtede, PDF-failide ja teiste dokumentide printimine

Veebilehe, PDF-faili või Quick Look dokumendi printimine: puudutage , seejärel puudutage
Print.
Täpsema teabe saamiseks vaadake “Printimine” lk. 29.

Veebilõiked

Saate luua veebilõikeid, mis kuvatakse Home-menüüs ikoonidena.
Veebilõike lisamine: avage veebileht ja puudutage . Seejärel puudutage “Add to Home
Screen”.
Kui avate veebilõike, siis suumib ja kerib Safari automaatselt sellesse veebilehekülje piirkonda,
mida salvestamise ajal kuvati. Kui veebilehel ei ole kohandatud ikooni, siis kasutatakse seda
kujutist ka veebilõike ikoonina Home-menüüs.
Veebilõiked varundatakse iCloud'i ja iTunes'i poolt, kuid neid ei sünkroonita iTunes'isse ega
MobileMe'sse. Samuti ei tõugata neid iCloud'i poolt teistesse seadmetesse.

76

Peatükk 7

Safari