iPhone - E-posti otsimine

background image

E-posti otsimine

Saate otsida e-posti kirjade saatja, saaja ja teemavälju ning kirjade tekstist. Mail otsib
allalaaditud kirju teie hetkel avatud postkastist. iCloud'i, Exchange'i ja mõningate IMAP-i
meilikontode abil saate samuti otsida serverist kirju.
E-posti kirjade otsimine: avage postkast, kerige üles ja sisestage tekst väljale Search. Puudutage
From, To, Subject või All otsitavate väljade valimiseks. Kui teie meilikonto seda toetab, siis
otsitakse ka serveris olevate kirjade seast.

Home-menüüst otsimisel kaasatakse ka rakenduse Mail kirjad. Vt. “Otsimine” lk. 30.

70

Peatükk 6

Mail