iPhone - E-posti lugemine ja kontrollimine

background image

E-posti lugemine ja kontrollimine

Rakenduses Mail annab menüü Mailboxes teile kiire ligipääsu kõikidele postkastidele ja teistele
meilikastidele.

Kui avate postkasti, siis laadib rakendus Mail alla ning kuvab kõige hiljutisemad kirjad.
Rakenduse Mail seadete alt saate määrata allalaaditavate kirjade koguse. Vt. “Meilikontod ja
seaded” lk. 71.

Lugemata sõnumid

Sõnumite arv lõimes

Kirjade haldamine lõimede järgi

Valige Settings > Mail, Contacts, Calendars ning lülitage Organize By
Thread sisse või välja.
Kui korraldate kirju lõimekaupa, siis ilmuvad seotud kirjad postkastis ühe
kirjena. Vt. “Meilikontod ja seaded” lk. 71.

Uute kirjade kontrollimine

Valige postkast või puudutage nuppu .

Rohkemate kirjade allalaadimine

Kerige kirjade loendi lõppu ning puudutage “Load More Messages”.

Kirja osa suumimine

Topeltpuudutage sissesuumitavat ala. Topeltpuudutage uuesti välja
suumimiseks. Või vajutage sõrmi sisse ja välja suumimiseks kokku-lahku.

67

background image

Tekstiveeru sobitamine ekraaniga Topeltpuudutage teksti.

Kõikide e-kirja vastuvõtjate
kuvamine

Puudutage Details. Puudutage nime või e-posti aadressi, et näha
vastuvõtja kontaktinfot, seejärel puudutage ühendusevõtmiseks
telefoninumbrit või e-posti aadressi.

Oma kontaktide nimekirja e-kirja
vastuvõtja lisamine

Puudutage kirja ja vajaduse korral puudutage vastuvõtjate vaatamiseks
Details. Seejärel puudutage nime või e-posti aadressi ning puudutage
Create New Contact või “Add to Existing Contact”.

Kirja märkimine lugemata kirjaks

Avage kiri ning vajadusel puudutage Details. Seejärel puudutage Mark.
Kui soovite märkida mitu kirja lugemata kirjaks, siis vaadake “E-posti
haldamine” lk. 70.

Koosolekukutse avamine

Puudutage kutset. Vt. “Kutsetele vastamine” lk. 88.