iPhone - E-posti haldamine

background image

E-posti haldamine

Saate hallata kõikides postkastides, kaustades või otsingutulemuste aknas olevaid kirju. Saate
kustutada või märkida kirju loetuks. Samuti saate teisaldada kirju ühest postkastist või kaustast
teise samas kontos või erinevate kontode vahel. Saate lisada, kustutada või nimetada postkaste
ja kaustu ümber.
Sõnumi kustutamine: avage kiri ja puudutage .

Saate kirja ka otse postkasti kirjade nimekirjast kustutada, pühkides kirja pealkirja kohal
vasakule või paremale ning seejärel puudutades Delete.

Osad meilikontod toetavad kirjade kustutamise asemel nende arhiveerimist. Kui arhiveerite
kirja, siis teisaldatakse see teie postkastist kausta All Mail. Saate arhiveerimise sisse või välja
lülitada valides Settings > Mail, Contacts, Calendars.

Sõnumi taastamine

Kustutatud kirjad teisaldatakse postkasti Trash.
Kui soovite muuta, kui kaua kirja hoitakse kaustas Trash enne selle lõplikku
kustutamist, siis valige Settings > Mail, Contacts, Calendars. Seejärel
puudutage Advanced.

Mitme kirja kustutamine või
teisaldamine

Puudutage kirjade nimekirja vaatamise ajal Edit, valige kustutatavad kirjad
ja puudutage seejärel Move või Delete.

Kirja teisaldamine teise postkasti
või kausta

Puudutage kirja vaatamise ajal nuppu ning valige postkast või kaust.

Postkasti lisamine

Minge postkastide loendisse, puudutage Edit ning seejärel New Mailbox.

Postkasti kustutamine või
ümbernimetamine

Minge postkastide loendisse, puudutage Edit ning seejärel puudutage
postkastil. Sisestage postkastile uus nimi või asukoht. Postkasti ning kogu
sisu kustutamiseks puudutage Delete Mailbox.

Mitme kirja korraga loetuks või
tähistatuks märkimine

Puudutage kirjade nimekirja vaatamise ajal Edit, valige soovitud kirjad ja
puudutage seejärel Mark. Valige Flag või Mark as Read.