iPhone - Rakenduse Phone valikute tegemine

background image

Rakenduse Phone valikute tegemine

Valige Settings alt Phone kui soovite:

näha oma iPhone'i telefoninumbrit;

Â

lülitada sisse kõnede suunamine, kõnede ooterežiim või lülitada helistaja ID sisse või välja

Â

(GSM);
lülitada TTY-režiim sisse või välja;

Â

muuta oma kõneposti parooli;

Â

lülitada teenus International assist sisse või välja – see võimaldab kasutada kontakte ning

Â

lemmikuid ning teha kõnesid Ameerika Ühendriikides, ilma et peaksite lisama eesliidet või
riigikoodi (GSM);
seada oma SIM-kaardi nõudma PIN-koodi kui lülitate iPhone'i sisse (nõutav osade

Â

mobiilsideoperaatorite poolt).

Valige Settings alt FaceTime kui soovite:

lülitada FaceTime sisse või välja;

Â

kasutada funktsiooni FaceTime jaoks oma Apple'i ID-d;

Â

lisada e-posti aadressi funktsioonile FaceTime.

Â

Helinate, värinavalikute ja uue kõneposti sõnumi märguandeheli määramiseks valige Settings >
Sounds. Vaadake ka “Helid ja Helina/vaigistuse lüliti” lk. 168.

66

Peatükk 5

Phone