iPhone - VPN

background image

VPN

Organisatsioonides kasutatav VPN-virtuaalvõrk võimaldab edastada avalikus võrgus turvaliselt
informatsiooni. Võite näiteks seadistada VPN-i, et pääseksite ligi töö e-postile. See määrang
ilmub juhul, kui olete iPhone'is VPN-i seadistanud ning võimaldab VPN-i sisse või välja lülitada.
Vt. “Network” lk. 170.

167

Peatükk 32

Settings