iPhone - Personal Hotspot

background image

Personal Hotspot

Saate kasutada funktsiooni Personal Hotspot (iPhone 4 või uuem), et jagada Internetiühendust
teise arvutiga või teise Wi-Fi seadmega – näiteks iPod touch'iga, iPad'iga või teise iPhone'iga –
mis on ühendatud teie iPhone'iga üle Wi-Fi. Samuti saate kasutada funktsiooni Personal Hotspot
Internetiühenduse jagamiseks arvutiga, mis on ühendatud teie iPhoneäiga üle Bluetooth'i või
USB. Funktsioon Personal Hotspot toimib ainult siis, kui iPhone on ühendatud Internetti üle
mobiilse andmesidevõrgu.

Märge: See funktsioon ei pruugi olla saadaval kõikides piirkondades. Rakenduda võivad
lisatasud. Lisainformatsiooni saate oma mobiilsideoperaatori käest.
Internetiühenduse jagamine: puudutage Settings > General > Network all Set Up Personal
Hotspot – kui see kuvatakse – et seadistada oma mobiilsideoperaatori teenus.

Pärast funktsiooni Personal Hotspot sisselülitamist saavad teised seadmed luua ühenduse
järgmistel viisidel:

Â

W-Fi: valige seadmes saadaolevate Wi-Fi võrkude hulgast iPhone.

Â

USB: ühendage dokiliidesega USB-kaabli abil arvuti iPhone'iga. Valige arvuti võrguseadete alt
iPhone ning seadistage võrk.

Â

Bluetooth: valige iPhone'is Settings > General > Bluetooth ja lülitage Bluetooth sisse. iPhone'i
sidumiseks ja ühendamiseks oma seadmega vaadake arvutiga kaasasolevaid juhendeid.

Kui seade on ühendatud, siis kuvatakse iPhone'i ekraani ülaosas sinine riba. Personal Hotspot
Internetiühenduse jagamine jätkub, kui loote ühenduse USB-ga, isegi kui te aktiivselt
Internetiühendust ei kasuta.

Märge: Funktsiooni Personal Hotspot ikoon kuvatakse iga iOS seadme olekuribal, mis
kasutab Personal Hotspot'i.

Wi-Fi parooli muutmine iPhone'is

Valige Settings > Personal Hotspot > Wi-Fi Password, seejärel sisestage
vähemalt 8 tähemärgi pikkune parool.

Mobiili andmesidevõrgu kasutuse
jälgimine

Valige Settings > General > Usage > Cellular Usage.