iPhone - Märguanded

background image

Märguanded

Tõukemärguanded kuvatakse Notification Centeris ning need annavad teile teada uuest infost
isegi siis, kui rakendus ei toimi. Märguanded erinevad sõltuvalt rakendusest, aga nende hulka
võivad kuuluda teksti- või helimärguanded ning numbriga tähis rakenduse ikoonil menüüs
Home.

Saate lülitada märguanded välja kui te neid ei soovi või võite muuta märguannete kuvamise
järjekorda.
Märguannete sisse või välja lülitamine: Valige Settings > Notifications. Puudutage loendis
olevat üksust, seejärel lülitage selle üksuse märguanded sisse või välja.
Rakendused, mille märguanded on lülitatud välja, kuvatakse loendis “Not In Notification Center”.

166

Peatükk 32

Settings

background image

Märguannete arvu muutmine

Valige Settings > Notifications, seejärel valige üksus loendist In
Notification Center. Puudutage Show, et kuvada kui palju seda tüüpi
märguandeid kuvatakse Notification Centeris.

Alarmi stiilide muutmine

Valige Settings > Notifications, seejärel valige üksus loendist In
Notification Center. Valige alarmi stiil või valige None, et lülitada alarmid ja
bännerid välja. Märguandeid kuvatakse ikka Notification Center'is.

Märguannete järjekorra muutmine Valige Settings > Notifications, seejärel puudutage Edit. Lohistage

märguanded endale sobivasse järjestusse. Märguande väljalülitamiseks
lohistage see loendisse “Not In Notification Center”.

Märguannetega rakendustel
numbriga märkide kuvamine

Puudutage Settings > Notifications, seejärel valige üksus loendist In
Notification Center ja lülitage Badge App Icon sisse.

Alarmide keelamine, kui iPhone on
lukustatud

Valige Settings > Notifications, seejärel valige rakendus loendist In
Notification Center. Lülitage “View in Lock Screen” välja, et peita rakenduse
alarmid, kui iPhone on lukustatud.

Osadel rakendustel võib olla lisavalikuid. Näiteks rakendus Messages võimaldab määrata kui
mitu korda alarmi korratakse ning kas koos märguandega kuvatakse ka sõnumi eelvaadet.

Location Services

Location Services võimaldab rakendustel (näiteks Reminders, Maps, Camera ja kolmandate
osapoolte asukohapõhised rakendused) koguda ja kasutada andmeid teie asukoha kohta.
Apple'i poolt kogutavad asukohaandmed ei võimalda teid isiklikult tuvastada. Teie ligikaudne
asukoht määratakse mobiilsidevõrgu saadavalolevate andmete, kohalike Wi-Fi võrkude (kui teie
Wi-Fi on sisselülitatud) ja GPS funktsiooni abil (ei pruugi olla kõikides piirkondades saadaval).
Aku vastupidavuse pikendamiseks lülitage teenus Location Services välja, kui te seda ei kasuta.

Kui rakendus kasutab teenust Location Services, siis kuvatakse olekuribal .

Iga rakendus ja süsteemiteenus, mis kasutab teenust Location Services, kuvatakse Location
Services'i seadete menüüs, andes teada, kas selle rakenduse või teenuse jaoks on Location
Services lülitatud sisse või välja. Kui te ei soovi kasutada teenust Location Services, siis saate
lülitada selle osade või kõikide rakenduste ja teenuste jaoks välja. Kui lülitate teenuse Location
Services välja, siis palutakse teil see uuesti sisse lülitada, kui mõni rakendus või teenus proovib
seda funktsiooni järgmine kord kasutada.