iPhone - Triple-Click Home

background image

Triple-Click Home

Funktsioon Triple-click Home võimaldab lülitada lihtsalt osasid juurdepääsufunktsioone sisse või
välja kui vajutate Kodunuppu kiiresti kolm korda. Saate määrata funktsiooni Triple-click Home
tegema järgmist:

VoiceOver'i sisse või välja lülitamine

Â

White on Black'i sisse või välja lülitamine

Â