iPhone - Speak Selection

background image

Isegi kui VoiceOver on lülitatud välja, siis võib iPhone lugeda valitud teksti ette.
Funktsiooni Speak Selection sisselülitamine ja rääkimise kiiruse määramine: valige Settings >
General > Accessibility > Speak Selection.

Teksti ettelugemine

Valige tekst, seejärel puudutage Speak.

Speak Auto-text