iPhone - Kuulmisabi funktsioonide ühilduvus

background image

Kuulmisabi funktsioonide ühilduvus

FCC on võtnud vastu kuulmisabi ühilduvuse (HAC) reeglid digitaalsete mobiilseadmete jaoks.
Need reeglid nõuavad teatud telefonide testimist ja hindamist American National Standard
Institute (ANSI) C63.19-2007 kuulmisabi ühilduvuse standardite alusel. ANSI kuulmisabi
ühilduvuse standardid sisaldavad kahte tüüpi hinnanguid: hinnang “M” vähendatud
raadiosageduslike häirete kohta, mis võimaldab kasutada akustilise ühendusega kuulmisabi
seadmeid, mis ei toimi telecoil režiimis ning hinnang “T” induktiivse ühendusega kuulmisabi
seadmete kohta, mis toimivad telecoil režiimis. Need hinnangud on antud skaalal ühest
neljani, kus neli on kõige rohkem ühilduv. Telefon on hinnatud FCC reeglite alusel kuulmisabi-
ühilduvaks, kui see on saanud hinnanguks M3 või M4 akustilise ühenduse puhul ja T3 või T4
induktiivse ühenduse puhul.

iPhone'i kehtivad kuulmisabi ühilduvuse hinnangud leiate aadressilt www.apple.com/support/
hac.

Kuulmisabi ühilduvuse hinnangud ei garanteeri, et mingi kindel kuulmisabi seade toimib mingi
kindla telefoniga. Osad kuulmisabi seadmed võivad toimida hästi telefonidega, mis ei vasta
teatud hinnangutele. Ühilduvuse tagamiseks kuulmisabi seadme ja telefoni vahel testige neid
enne ostmist koos.

Kuulmisabirežiim
iPhone 4 GSM-mudelil on kuulmisabirežiim, mis aktiveerimisel vähendab häireid teatud
kuulmisabiseadmetega. Kuulmisabirežiim vähendab mobiilisignaali edastusvõimsust GSM 1900
MHz sagedusribas ning see võib vähendada 2G mobiiliside levipiirkonda.
Kuulmisabirežiimi aktiveerimine (iPhone 4 GSM): minge menüüsse Settings > General >
Accessibility.