iPhone - Voice Control

background image

Voice Control'i kasutamine: vajutage ja hoidke Kodunuppu all kuni ilmub menüü Voice
Control ning kuulete helimärguannet. Samuti võite vajutada ja hoida all iPhone'i kõrvaklappide
keskmist nuppu.

Parimate tulemuste saamiseks:

Rääkige iPhone'i mikrofoni nagu te räägiksite telefoniga. Samuti saate kasutada oma

Â

Bluetooth peakomplekti mikrofoni või ühilduvat Bluetooth autokomplekti.
Rääkige selgelt ja loomulikult.

Â

Öelge ainult iPhone'i käsklusi, nimesid ja numbreid. Tehke erinevate käskluste vahel väikseid

Â

pause.
Kasutage täisnimesid.

Â

Lisateavet funktsiooni Voice Control kohta, sealhulgas Voice Control'i kasutamise kohta
erinevates keeltes, leiate aadressilt support.apple.com/kb/HT3597.

Vaikeseadena eeldab Voice Control, et ütlete häälkäsklusi selles keeles, mis on iPhone'ile
määratud (Settings > General > International > Language). Voice Control'i seaded võimaldavad
teil muuta käskluste ütlemise keelt. Mõningaid keeli saab kasutada erinevate murrete või
aktsentidega.
Keele või riigi muutmine: valige Settings all General > International > Voice Control ja
puudutage keelt või riiki.

Rakenduse Music funktsioon Voice Control on alati sisselülitatud, aga turvalisuse huvides võite
keelata häälvalimise, kui iPhone on lukustatud.
Häälvalimise keelamine, kui iPhone on lukustatud: valige Settings all General > Passcode Lock
ja lülitage Voice Dial välja. Häälvalimise kasutamiseks vabastage iPhone lukust.

Vaadake “Häälvalimine” lk. 58 ja “Funktsiooni Siri või VoiceControl kasutamine rakendusega
Music” lk. 80.

31

Peatükk 3

Põhiinfo