iPhone - Märguanded

background image

Märguanded

Notification Center kuvab kõiki märguandeid ühes kohas, k.a märguandeid:

vastamata kõnede ja kõnepostiteadete kohta;

Â

uute e-kirjade kohta;

Â

uute tekstisõnumite kohta;

Â

Reminders

Â

kalendrisündmuste kohta;

Â

sõbrataotluste kohta (Game Center);

Â

Weather

Â

Stocks

Â

Notification Center'i kuvamine: lohistage ekraani ülaservast alla. Lisamärguannete kuvamiseks
kerige loendit.

Märguanded kuvatakse ka lukustusmenüüs ning hetkeks ekraani ülaosas, kui kasutate iPhone'i.
Kõikide märguannete kuvamiseks avage Notification Center.

Mitmed rakendused, näiteks Phone, Messages, Mail, ja App Store kuvavad oma Home-menüü
ikoonil silti koos numbriga (tähistamaks saabunud üksuseid) või hüüumärki (probleemi
tähistamiseks). Kui need rakendused teisaldada kausta, siis kuvatakse silt kaustal. Numbriga
silt näitab üksuste koguarvu, millele te pole veel tähelepanu pööranud, näiteks saabunud
telefonikõned, e-posti sõnumid, tekstisõnumid ja värskendatud rakendused, mida saate alla
laadida. Silt koos hüüumärgiga tähistab probleemi rakenduses.

Notification Centeri märguandele
reageerimine

Puudutage märguannet.

Lukustusmenüüs olevale
märguandele reageerimine

Pühkige alarmil kuvataval ikoonil paremale.

Märguannete eemaldamine
Notification Centerist

Puudutage

, seejärel puudutage Clear.

Märguannete valikute määramine Valige Settings > Notifications.

32

Peatükk 3

Põhiinfo

background image

Twitter

Logige Settings alt sisse oma Twitteri kontole (või looge uus konto), et lubada manustega
säutsud järgmistest rakendustest:

Camera või Photos – fotoga

Â

Safari – veebilehega

Â

Maps – asukohaga

Â

YouTube – videoga

Â