iPhone - iPhone’i taaskäivitamine või lähtestamine

background image

iPhone'i taaskäivitamine või lähtestamine

Kui midagi ei toimi korralikult, siis proovige iPhone taaskäivitada, sundlõpetada rakendus või
iPhone lähtestada.
iPhone'i taaskäivitamine: vajutage ja hoidke nuppu Sisse/välja all, kuni ilmub punane liugur.
Lohistage iPhone'i väljalülitamiseks sõrmed üle liuguri. iPhone'i tagasi sisselülitamiseks vajutage
ja hoidke nuppu Sisse/välja all, kuni ilmub Apple'i logo.

Kui te ei saa iPhone'i välja lülitada või kui probleem ei lahene, siis võib olla vajalik iPhone'i
lähtestamine. Lähtestamist tuleb kasutada ainult juhul, kui iPhone'i sisse ja välja lülitamine
probleemi ei lahenda.
Rakenduse sund-sulgemine: vajutage ja hoidke nuppu Sisse/välja paar sekundit all kuni ilmub
punane liugur ning vajutage ja hoidke seejärel Kodunuppu kuni rakendus suletakse.
Samuti saate mingi kindla rakenduse sund-sulgeda, kui eemaldate selle tegumiribalt. Vt.
“Rakenduste avamine ja nende vahel liikumine” lk. 20.
iPhone'i lähtestamine: vajutage ja hoidke nuppu Sisse/välja ja Kodunuppu korraga vähemalt
10 sekundit all, kuni ilmub Apple'i logo.

Rohkemate veaotsingu soovituste lugemiseks vaadake Lisa B, “Tugi ja muu teave,” lk. 180.

39

Peatükk 3

Põhiinfo