iPhone - Kompassi kalibreerimine

background image

geograafiline põhi.

Hetkeasukoht

Kurss, kuhu iPhone on

suunatud.

Kuvage oma hetkeasukoht rakenduses Maps.

136

background image

Kompassi kalibreerimine

Peate kalibreerima kompassi enne esmakordset kasutamist ning aeg-ajalt pärast seda, kui
iPhone sellest märku annab.
Seesmise kompassi kalibreerimine: liigutage iPhone'i kaheksakujulises suunas.