iPhone - Rakenduse Calculator kasutamine

background image

Rakenduse Calculator kasutamine

Puudutage rakenduse Calculator numbreid ja funktsioone täpselt samamoodi nagu tavalise
kalkulaatori puhul. Kui puudutate liitmise, lahutamise, korrutamise või jagamise nuppu, siis
ilmub nupu ümber valge rõngas, mis annab teile sooritatavast toimingust teada.

Lisage number mällu.

Tühjendage mälu.

Tühjendage ekraan.

Lahutage number mälust.

Hankige number mälust

(valge ring tähistab, et

mällu on salvestatud

number).