iPhone - Kontaktide lisamine ja muutmine

background image

Kontaktide lisamine ja muutmine

Kontakti iPhone'i lisamine: puudutage Contacts ning puudutage . Kui pole nähtav, siis
kontrollige, et te ei vaata LDAP-, CalDAV- või GAL-kontaktiloendit.

Kontakti kustutamine

Valige Contacts all kontakt ja puudutage Edit. Kerige alla ja puudutage
Delete Contact.

Kontakti lisamine
numbriklaviatuuri abil

Puudutage Keypad, sisestage number ja puudutage

. Puudutage

Create New Contact või puudutage “Add to Existing Contact” ja valige
kontakt.

Lühikese (kahesekundilise) pausi
sisestamine numbrisse

Puudutage

, seejärel puudutage Pause. Telefonisüsteem võib näiteks

nõuda enne suunanumbri valimist ühte või rohkemat pausi. Iga paus
tähistatakse numbri salvestamisel komaga.

Numbrisse tugeva pausi
sisestamine

Puudutage

, seejärel puudutage Wait. Pikk paus tähistatakse numbri

salvestamisel semikooloniga. Valimisel teeb iPhone semikoolonini jõudes
pausi ning ootab kuni puudutate jätkamiseks Dial.

Kontaktidele hiljutise helistaja
telefoninumbri lisamine

Puudutage Recents ja puudutage nuppu

numbri kõrval. Puudutage

seejärel Create New Contact või puudutage “Add to Existing Contact” ja
valige kontakt.

Kontakti informatsiooni redigeerimine: valige kontakt, seejärel puudutage Edit.

Uue välja lisamine

Puudutage

Add Field.

Kontakti Twitteri kasutajanime
lisamine

Puudutage

Add Field, seejärel puudutage Twitter.

Välja sildi muutmine

Puudutage silti ning valige erinev silt. Uue sildi loomiseks kerige loendi
lõppu ning puudutage Add Custom Label.

Kontakti helina või sõnumihelina
muutmine

Puudutage helina või sõnumi helina välja, seejärel valige uus heli.
Vaikeheli saab määrata menüüst Settings > Sounds.

129

Peatükk 24

Contacts

background image

Üksuse kustutamine

Puudutage

, seejärel puudutage Delete.

Foto määramine kontaktile

Puudutage Add Photo või puudutage olemasolevat fotot. Saate
salvestada foto kaameraga või kasutada olemasolevat fotot.
Fotode importimiseks oma kontaktide Twitteri-profiilidelt valige Settings
> Twitter. Logige sisse oma Twitteri kontole ning puudutage Update
Contacts.