iPhone - Rakenduste kustutamine

background image

Rakenduste kustutamine

Saate kustutada rakendusi, mille olete App Store'i abil installeerinud. Kui kustutate rakenduse,
siis kustutatakse ka rakendusega seotud andmed.
App Store'i rakenduse kustutamine: puudutage ja hoidke ükskõik millist menüü Home
rakenduse ikooni, kuni see hakkab värisema, seejärel puudutage . Pärast rakenduste
kustutamise lõpetamist vajutage nuppu Home .

Teavet kõikide rakenduste, andmete ja seadete kustutamise kohta leiate lõigust “Kogu sisu ja
seadete kustutamine”, osas lk. 174.

Saate tasuta uuesti laadida alla kõiki App Store'iest ostetud ja kustutatud rakendusi.

Kustutatud rakenduse
allalaadimine

Puudutage App Store'is Updates, seejärel puudutage Purchased.
Puudutage rakendust ning puudutage seejärel Install.

126

Peatükk 23

App Store