iPhone - Uusimate väljaannete lugemine

background image

väljaannet all.

Newsstandi rakenduste leidmine: puudutage riiuli kuvamiseks Newsstand, seejärel puudutage
Store.

Kui ostate Newsstandi rakenduse, siis lisatakse see riiulile. Pärast rakenduse allalaadimist avage
see väljaannete ja tellimuse valikute kuvamiseks.

Tellimused on rakendusesisesed ostud, mis arveldatakse teie poe kontole. Vt. “Store'i
seaded” lk. 127.

Hinnakujundus võib olla muutuv ning Newsstandi rakendused ei pruugi olla saadaval kõikides
piirkondades.

123

background image

Uusimate väljaannete lugemine

Kui ajalehel või ajakirjal ilmub uus number, siis laadib rakendus Newsstand selle automaatselt
Wi-Fi ühenduse olemasolul alla ning annab teile märgiga ikoonil sellest märku. Lugemise
alustamiseks avage rakendus Newsstand, seejärel otsige rakendusi, millel on bänner “New”.

Igal rakendusel on oma viis väljaannete haldamiseks. Lisateavet väljaannete kustutamise,
leidmise ja nende kasutamise kohta leiate vastava rakenduse spikrist või App Store'i kirjeldusest.
Te ei saa eemaldada Newsstandi rakendust riiulist või asetada sinna teist tüüpi rakendusi.
Automaatse allalaadimise väljalülitamine: valige Settings > Store ja lülitage väljaande
automaatne allalaadimine välja.

124

Peatükk 22

Newsstand