iPhone - Podcastide voogedastus ja allalaadimine

background image

Podcastide voogedastus ja allalaadimine

Võite samuti kuulata audio podcaste või vaadata video podcaste, mis on iTunes Store'ist
Interneti abil voogedastatud. Samuti saate laadida alla audio- ja video-podcaste.
Podcasti voogedastuse käivitamine: Podcastide sirvimiseks iTunes Store'is puudutage Podcasts
(puudutage kõigepealt More, kui Podcasts pole nähtaval).

Video-podcastid on tähistatud videoikooniga .

Podcasti allalaadimine

Puudutage nuppu Free, seejärel puudutage Download. Alla laaditud
podcastid ilmuvad esitusloendis Podcasts.

Alla laaditud podcastide
kuulamine või vaatamine

Puudutage rakenduses Music Podcasts (puudutage kõigepealt More, kui
Podcasts pole nähtaval), seejärel puudutage podcasti. Video-podcastid
ilmuvad ka videoloendisse.

Alla laaditud podcastidest
rohkemate jagude hankimine

Puudutage rakenduses Music Podcasts loendis soovitud podcasti ning
puudutage seejärel Get More Episodes.

Podcastide kustutamine

Pühkige rakenduses Music Podcasts loendis üle podcasti vasakule või
paremale ning puudutage seejärel Delete.