iPhone - Muusika, videote ja rohkema leidmine

background image

Muusika, videote ja rohkema leidmine

Valige kategooria.

Laadige ostud uuesti alla.

Andmete sirvimine: puudutage ühte sisutüüpidest, nt Music või Videos. Või puudutage muu
sisu sirvimiseks More.

Andmete otsimine

Puudutage Search (puudutage kõigepealt More, kui Search pole nähtaval),
puudutage otsinguvälja, sisestage üks või mitu sõna ja puudutage Search.

Üksuse ostmine, arvustamine või
sellest sõbrale teatamine

Puudutage nimekirja elementi selle Info menüüs elemendi kohta täpsema
teabe vaatamiseks.

Avastage artiste ja sõprade
soovitusi

Puudutage Ping (puudutage kõigepealt More, kui Ping pole nähtaval), et
uurida uudiseid oma lemmikartistide kohta või näha millist muusikat teie
sõbrad kuulavad. Täpsema teabe saamiseks vaadake “Artistide ja sõprade
jälgimine” lk. 120.

119