iPhone - Meeldetuletuse määramine

background image

Meeldetuletuse määramine

Saate määrata meeldetuletuse kindla kuupäeva ja kellaaja, asukoha või mõlema jaoks.
Meeldetuletuse lisamine: puudutage rakenduses Reminders , seejärel sisestage kirjeldus ning
puudutage Done.

Pärast meeldetuletuse lisamist saate muuta selle määranguid.

112

background image

Asukoha lisamine
meeldetuletusele

Puudutage meeldetuletust, seejärel Remind Me. Lülitage “At a Location”
sisse ja valige When I Leave või When I Arrive, või mõlemad.
Asukoha muutmiseks kohaks, kus te parasjagu ei viibi, puudutage
Current Location, seejärel puudutage Choose Address ning valige aadress
rakendusest Contacts.
Vt. “Teave asukohameeldetuletuste kohta” lk. 114.

Tähtaja lisamine meeldetuletusele Puudutage meeldetuletust, seejärel Remind Me. Lülitage sisse “On a Day”

(päeval) ning määrake meeldetuletuse kuupäev ja kellaaeg. Lõpetamata
meeldetuletused, mille tähtaeg on kätte jõudnud, kuvatakse Notification
Center'is.

Märkmete lisamine
meeldetuletusele

Puudutage meeldetuletust, seejärel Show more. Puudutage Notes.

Meeldetuletuse teisaldamine teise
loendisse