iPhone - Alarmide seadistamine

background image

Maailma kellade seadistamine

Saate lisada kellasid, mis näitavad maailma suurlinnade ja ajavööndite kellaaega.
Kella lisamine: puudutage ja kirjutage seejärel linna nimi. Kui te soovitud linna ei näe, siis
proovige sama ajavööndi suurlinna.

Kellade ümberpaigutamine

Puudutage Edit, seejärel lohistage .

Kella kustutamine

Puudutage Edit, seejärel puudutage

.

110

background image

Alarmide seadistamine

Saate määrata mitu alarmi. Määrake iga alarm korduma teie määratud päevadel või kostuma
ainult korra.
Alarmi määramine: puudutage Alarm ning puudutage .

Alarmi seadete muutmine

Puudutage Edit, seejärel puudutage

.

Alarmi kustutamine

Puudutage Edit, seejärel puudutage

.

Kui määratud ja sisselülitatud on vähemalt üks alarm, siis ilmub iPhone'i olekuribale
ekraani ülaosas. Kui alarm on määratud ainult korra kostuma, siis lülitub see pärast kostumist
automaatselt välja. Saate selle uuesti võimaldamiseks sisse lülitada.

Tähtis:

Mõned teenusepakkujad ei toeta võrguaega kõigis asukohtades. Kui reisite, siis ei pruugi

iPhone'i alarmid alati õigel kohalikul ajal kostuda. Vt. “Kuupäev ja kellaaeg” lk. 173.