iPhone - Märkmete otsimine

background image

Saate otsida kõikide oma märkmete teksti hulgast.
Märkmete otsimine: märkmete nimekirja kuvamise ajal nipsutage nimekirjas alla, et kuvada
nimekirja ülaosa, kus asub otsinguväli, seejärel puudutage välja ning sisestage otsingutermin.

Võite samuti otsida märkmeid Home-menüüst. Vt. “Otsimine” lk. 30.