iPhone - Märkmete kirjutamine

background image

Märkmete kirjutamine

Märkme lisamine: puudutage , sisestage märge ning puudutage Done.

Teenuse iCloud kasutamine, et
hoida märkmed ajakohasena teie
iOS seadmetes ja Mac-arvutites

Kui kasutate me.com või mac.com e-posti aadressi teenuse iCloud jaoks,
valige Settings > iCloud ja lülitage Notes sisse.
Kui kasutate iCloud'i jaoks Gmaili või IMAP-kontot, siis valige Settings >
Mail, Contacts, Calendars ja lülitage Notes konto jaoks sisse.
Vt. “iCloud” lk. 17.

Märkme loomine kindlas kontos

Puudutage Accounts ja valige konto, enne kui puudutate märkme
loomiseks .

Vaikekonto määramine uutele
märkmetele

Kui puudutate menüü All Notes kuvamisel , siis luuakse märge Settings
> Notes alt valitud vaikekontole.

108