iPhone - Juhiste hankimine

background image

Juhiste hankimine:

1

Puudutage Directions.

2

Sisestage alguse ja lõpu asukohad.

Asukoha valimiseks Bookmarks (kaasaarvatud teie ligikaudse hetkeasukoha ja tähistatud
asukoha, kui on saadaval) alt, hiljutiste või kontaktide hulgast puudutage ühel väljadest

. Kui

pole nähtaval, siis puudutage välja sisu kustutamiseks .

3

Puudutage Route, seejärel valige sõidujuhised ( ), ühistranspordi juhised ( ) või käimise juhised

( ).

4

Järgige ühte järgmistest juhistest:

Â

Sihtkoha juhiste samm-sammuliseks vaatamiseks, puudutage Start ja puudutage seejärel
järgmise reisietapi vaatamiseks .

104

Peatükk 15

Maps

background image

Â

Kõigi juhiste nimekirjana vaatamiseks puudutage nuppu ja puudutage List.
Puudutage ükskõik millist nimekirja elementi, et näha selle reisietapi kaarti. Ülevaate
menüüsse liikumiseks puudutage Route Overview.

5

Kui kuvatakse mitu marsruuti, siis puudutage seda, millele soovite kasutada.

Kui kasutate ühistransporti, siis oma väljumis- ning saabumisaja määramiseks ning reisi
ajakava valimiseks puudutage . Puudutage ikooni peatuse juures bussi või rongi väljumisaja
vaatamiseks ning transporditeenuse pakkuja veebilehekülje või kontaktandmete kohta teabe
saamiseks.

Juhiste hankimine kaardil olevast
asukohast

Puudutage nõela, puudutage

, seejärel puudutage Directions To Here

või Directions From Here.

Asukoha järjehoidjatesse lisamine Puudutage “Add to Bookmarks”.