iPhone - Asukohtade leidmine

background image

Asukohtade leidmine

HOIATUS:

Tähtsat teavet turvaliselt liiklemise ja navigeerimise kohta leiate Tähtsa

tooteinformatsiooni juhendist aadressil support.apple.com/et_EE/manuals/iphone.

Kuvage ettevõtte või kontaktides

oleva inimese asukoht.

Tehke valikuid, nt

liikluse kuvamine või

satelliitvaade.

Lisateave

Topeltpuudutage

sissesuumimiseks;

väljasuumimiseks

puudutage kahe

sõrmega. Või liigutage

sisse- ja väljasuumim-

iseks kahte sõrme

kokku-lahku.

Hetkeasukoht

Sisestage

otsing.

Kuvage oma

hetkeasukoht.

Hankige sõidu-,

ühistranspordi- või

jalgsijuhiseid.

Asukoha leidmine: puudutage klaviatuuri kuvamiseks otsinguvälja. Sisestage aadress või muu
info, seejärel puudutage Search.
Saate otsida erinevat infot, näiteks:

ristmikku (“gonsiori ja pronksi”)

Â

piirkonda (“greenwich village”)

Â

maamärki (“guggenheim”)

Â

sihtnumbrit

Â

ettevõtet (“filmid”, “restoranid tallinn”, “apple inc new york”)

Â

Samuti võite puudutada

, et leida kontakti asukoha.

103

background image

Asukoha nime või kirjelduse
kuvamine

Puudutage nõela.

Otsinguga leitud ettevõtete
nimekirja kuvamine

Puudutage , seejärel puudutage List.
Puudutage ettevõtet selle asukoha nägemiseks.

Oma hetkeasukoha leidmine

Puudutage .
Teie hetkeasukoht tähistatakse sinise tähisega. Kui teie asukohta ei
ole võimalik täpselt määrata, siis ilmub tähise ümber sinine ring. Mida
väiksem on ring, seda suurem on täpsus.

Oma kursi kuvamine

Puudutage uuesti .
Ikoon muutub ikooniks ning kaart pöördub teie kursi järgi.

Asukoha tähistamine

Puudutage ja hoidke kaarti kuni kuvatakse nõel.

Tähtis:

Kaardid, kursid ja asukohapõhised rakendused sõltuvad andmeteenustest. Nimetatud

andmeteenused võivad muutuda ning need ei pruugi olla kõikides piirkondades kasutatavad,
mis võib põhjustada kaartide, kompassinäitude, suunajuhiste või asukohapõhiste rakenduste
puudumise, ebatäpsuse või lünklikkuse. Võrrelge iPhone'is antud teavet ümbritsevaga ning
vaadake olemasolevaid liiklusmärke igasuguste erinevuste lahendamiseks.

Kui funktsioon Location Services on lülitatud välja kui avate rakenduse Maps, siis võidakse
teil paluda lülitada need sisse. Saate kasutada rakendust Maps ka ilma funktsioonita Location
Services. Vt. “Location Services” lk. 167.

Juhiste hankimine