iPhone - Videote esitamine

background image

Videote esitamine

Video vaatamine: puudutage sirvitavat videot. Taasesitus algab, kui piisav osa videost on
laaditud iPhone'i. Esitusriba varjutatud osa näitab allalaadimise edenemist.

Juhtnuppude

kuvamiseks

või peitmiseks

puudutage

videot.

Vaadake

televiisorist

Apple TV

abil.

Lohistage edasi või

tagasi liikumiseks.

Allalaadimise edenemine

Lisage video oma

YouTube'i lemmikute

hulka.

Lohistage 
helitugevuse 
reguleerimiseks.

Taasesituse pausimine või
jätkamine

Puudutage või . Samuti võite vajutada iPhone'i kõrvaklappide keskmist
nuppu.

Alustamine algusest

Puudutage video esitamise ajal . Kui olete vaadanud videot alla viie
sekundi, siis liigute selle asemel nimekirjas olevale eelmisele videole.

Pildiga tagasi või edasi kerimine

Puudutage ja hoidke või all.

Ükskõik millisesse punkti liikumine Lohistage esituskursorit mööda esitusriba.

Nimekirja järgmise või eelmise
video valimine

Puudutage järgmise video valimiseks . Puudutage eelmise video
vahelejätmiseks kaks korda . Kui olete vaadanud videot alla viie
sekundi, siis puudutage ainult üks kord.

Täisekraanivaate ja sobitatud
vaate vahel lülitumine

Topelt-puudutage videot. Samuti võite puudutada

, et video täidaks

ekraani või puudutada

, et sobitada video ekraaniga.

YouTube'i videote vaatamine
televiisori abil

Ühendage iPhone AirPlay või kaabli abil televiisoriga või AV-vastuvõtjaga.
Vt. “Videote vaatamine televiisori abil” lk. 132.

Video vaatamise peatamine

Puudutage Done.