iPhone - Lemmikvideote meeldejätmine

background image

Lemmikvideote meeldejätmine

Saate lisada video oma lemmikute nimekirja või esitusloendisse: puudutage video kõrval , et
kuvada nimekirja lisamise nupud.

Video lemmikute alla lisamine

Puudutage “Add to Favorites”. Puudutage video vaatamise ajal

.

Video lisamine esitusloendisse

Puudutage video infomenüüs “Add to Playlist” ja valige seejärel
olemasolev esitusloend või puudutage uue esitusloendi loomiseks.

Lemmiku kustutamine

Puudutage Favorites, puudutage Edit ja seejärel puudutage video kõrval

.

Esitusloendist video kustutamine

Puudutage Playlists, puudutage esitusloendit, puudutage Edit, seejärel
puudutage

.

99

Peatükk 13

YouTube

background image

Esitusloendi kustutamine

Puudutage Playlists, puudutage Edit ja seejärel puudutage

.

Konto tellimine

Puudutage aktiivse video kõrval

(Related Videos nimekirja kohal).

Seejärel puudutage More Videos, kerige nimekirja alla ning puudutage
“Subscribe to account.”

Konto tellimuse tühistamine

Puudutage Subscriptions (kui seda pole näha, siis puudutage kõigepealt
More), puudutage kontot ning seejärel Unsubscribe.