iPhone - Rakenduse Camera kohta

background image

Rakenduse Camera kohta

Seadme kaamerad võimaldavad salvestada nii fotosid kui videosid. Mudelitel iPhone 4 ja iPhone
4S on ka eesmine kaamera FaceTime-funktsiooni ja autoportreede jaoks (lisaks taga asuvale
peamisele kaamerale) ning LED-väklamp.

Puudutage

teravusta-

miseks ja säri

määramiseks

inimest või

võtteobjekti

Kaamerate

vahel

vahetamine.

Tehke foto.

Lüliti Camera/Video.

Vaadake tehtud fotosid või videosid.

Määrake LED-välgu režiim.

Lülitage HDR või võrgustik sisse.

Kui funktsioon Location Services on lülitatud sisse, siis märgistatakse fotod ja videod
asukohaandmetega, mida osad rakendused ja fotojagamise veebisaidid oskavad kasutada. Vt.
“Location Services” lk. 167.

Märge: Kui funktsioon Location Services on lülitatud välja kui avate rakenduse Camera, siis
võidakse teil paluda lülitada need sisse. Saate kasutada rakendust Camera ka ilma funktsioonita
Location Services.

94