iPhone - Slaidiesituste vaatamine

background image

Slaidiesituste vaatamine

Slaidiesituse vaatamine: puudutage albumit selle avamiseks, seejärel puudutage fotot ja
puudutage nuppu . Valige slaidiesituse valikud, seejärel puudutage Start Slideshow.

Slaidiesituse voogesitamine
kõrglahutusteleviisoris

Vt. “AirPlay” lk. 34.

Slaidiesituse peatamine

Puudutage ekraani.

Lisavalikute tegemine

Valige Settings > Photos.