iPhone - Kalendrisündmuste importimine rakendusest Mail

background image

Kalendrisündmuste importimine rakendusest Mail

Saate lisada sündmusi kalendrisse ka importides e-kirjast kalendrifaili. Saate importida iga
standardse .ics kalendrifaili.
Sündmuste importimine kalendrifailist: avage rakendues Mail sõnum ning puudutage
kalendrifaili.

89

Peatükk 10