iPhone - iPhone’i kasutamine teiste mobiilsideoperaatoritega

background image

iPhone'i kasutamine teiste mobiilsideoperaatoritega

Mõningad mobiilsideoperaatorid võimaldavad iPhone'i lahtilukustamist ning kasutamist nende
võrkudes. Kontrollimaks, kas teie mobiilsideoperaator toetab seda võimalust, minge aadressile
support.apple.com/kb/HT1937.

Seadistamise ja volitamise teabe saamiseks võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga. Peate
ühendama toimingu lõpetamiseks iPhone'i iTunes'iga. Rakenduda võivad lisatasud.

Veaotsingu teabe saamiseks minge aadressile support.apple.com/kb/TS3198.

Minemaviskamise ja utiliseerimise teave

Apple'i ümbertöötlemise programm (saadaval osades piirkondades): oma vana mobiiltelefoni
tasuta ümbertöötlemise, ettemakstud transpordietiketi ja juhiste jaoks vaadake: www.apple.
com/recycling