iPhone - Apple ja keskkond

background image

Apple ja keskkond

Me mõistame Apple'is oma kohustust minimeerida oma toimingute ja toodete keskkonnamõju.
Täpsema teabe saamiseks vaadake: www.apple.com/environment