iPhone - Αποστολή email

background image

Αποστολή email

Έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε μηνύματα email σε οποιονδήποτε έχει διεύθυνση email.
Σύνθεση ενός μηνύματος: Αγγίξτε

Προσθήκη ενός παραλήπτη από
τις Επαφές

Πληκτρολογήστε ένα όνομα ή διεύθυνση email στο πεδίο «Προς» ή
αγγίξτε

.

Τακτοποίηση παραληπτών

Για να μετακινήσετε έναν παραλήπτη από το ένα πεδίο στο άλλο, όπως
από το πεδίο «Προς» στο «Κοιν.», σύρετε το όνομα του παραλήπτη στη νέα
τοποθεσία.

Έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή
υπογράμμιση ενός κειμένου

Αγγίξτε το σημείο εισαγωγής για να εμφανίσετε τα κουμπιά επιλογής και
μετά επιλέξτε «Επιλογή». Σύρετε τα σημεία για να επιλέξετε το κείμενο
του οποίου θέλετε να αλλάξετε τον τύπο εμφάνισης. Αγγίξτε και μετά
αγγίξτε B/I/U. Αγγίξτε «Έντονη γραφή», «Πλάγια γραφή» ή «Υπογράμμιση»
για να εφαρμόσετε το στιλ.

Αποστολή μιας φωτογραφίας ή
βίντεο σε ένα μήνυμα email

Στις Φωτογραφίες, επιλέξτε μια φωτογραφία ή βίντεο, αγγίξτε

και μετά

αγγίξτε «Αποστολή με email» ή «Αποστολή βίντεο με email». Έχετε επίσης
τη δυνατότητα να αντιγράφετε και να επικολλάτε φωτογραφίες και βίντεο.
Για να στείλετε πολλές φωτογραφίες ή βίντεο, αγγίξτε

ενώ προβάλλετε

μικρογραφίες σε ένα άλμπουμ. Αγγίξτε για να επιλέξετε τις φωτογραφίες
και βίντεο, αγγίξτε «Αποστολή» και μετά αγγίξτε «Email».

76

Κεφάλαιο 6

Mail

background image

Αποθήκευση ενός πρόχειρου
μηνύματος που θα το τελειώσετε
κάποια στιγμή αργότερα

Αγγίξτε «Ακύρωση» και μετά αγγίξτε «Αποθήκευση». Το μήνυμα
αποθηκεύεται στη θυρίδα «Πρόχειρα». Αγγίξτε παρατεταμένα για να
αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση σε αυτό.

Απάντηση σε μήνυμα

Αγγίξτε

και μετά αγγίξτε «Απάντηση». Δεν αποστέλλονται τα αρχεία

ή οι εικόνες που υπάρχουν ως συνημμένα στο αρχικό μήνυμα. Για να
συμπεριλάβετε τα συνημμένα, προωθήστε το μήνυμα αντί να απαντήσετε.

Τοποθέτηση ορίων σε ένα τμήμα
του κειμένου στο οποίο απαντάτε
ή το οποίο προωθείτε

Αγγίξτε παρατεταμένα για να επιλέξετε κείμενο. Σύρετε τα σημεία
επιλογής για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε να συμπεριλάβετε στην
απάντησή σας και μετά αγγίξτε

.

Για να αλλάξετε τις εσοχές του κειμένου με όρια, αγγίξτε παρατεταμένα για
να επιλέξετε το κείμενο και μετά αγγίξτε . Αγγίξτε «Επίπεδο παράθεσης»
και μετά αγγίξτε «Αύξηση» ή «Μείωση».

Προώθηση ενός μηνύματος

Ανοίξτε ένα μήνυμα, αγγίξτε

και μετά αγγίξτε «Προώθηση».

Αποστολή στοιχείων επαφής

Στις Επαφές, επιλέξτε μια επαφή και αγγίξτε «Αποστολή επαφής» που
βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης «Στοιχεία»